23.Feb.2017

Français   ||   VIETNAMIEN

Bienvenue sur le site de l'Association Franco-Vietnamienne de Pneumologie. Kính chào quý khách đến thăm trang web của Hội Bệnh Phổi Pháp-Việt


T r a n g c h ủ 
Giới thiệu hội
Hội viên
Hoạt động
Ấn phẩm
Hình ảnh
Đào tạo liên tục
Hình ảnh y khoa
Tình huống lâm sàng
Sách chuyên đề AFVP
Khuyến cáo quốc tế
Liên hệ
Tạp chí JFVP
Gửi bài đánh giá
Đọc bài gửi đăng
Đăng nhập
Đăng ký

Liên kết đến Đối tác
 

HỘI NGHỊ CẤP NHẬT BỆNH HÔ HẤP CHÂU ÂU TẠI VIÊN - ÁO, 9-10/6/2017
Xem nội dung Chương trình Hội nghị Cập nhật Bệnh Hô hấp Châu Âu - Viên, Áo - 9-10/6/2017
BÁO PHẾ NANG SỐ 26 - THÁNG 1 - NĂM 2017
Đọc toàn văn Báo Phế Nang số 26 - Năm 2017
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH THEO GOLD 2017
Cập nhật GOLD 2017: Hội nghị Khoa học Chào mừng Ngày Phòng chống COPD Toàn cầu 16/11/2016
HỘI NGHỊ HÔ HẤP VÀ PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC LẦN THỨ IX. HUẾ, NGÀY 10-12/11/2016
Xem Chương trình Hội nghị AFVP Lần thứ IX và Kỷ yếu Hội nghị
CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ HEN PHẾ QUẢN THEO GINA 2016. HÀ NỘI, NGÀY 17/5/2016
Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Hen phế quản chào mừng Ngày Hen Toàn Cầu 3/5/2016
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HÔ HẤP & DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH HỢP TÁC PHÁP - VIỆT (CFVP: CLINIQUE FRANCO-VIETNAMIENNE DE PNEUMOLOGIE)
Phòng khám Chuyên khoa Hô hấp, Ngủ ngáy - Ngưng thở khi ngủ và các Bệnh lý Dị ứng - Miễn dịch
HỘI NGHỊ GIẤC NGỦ CHÂU Á LẦN THỨ 3 - 20-22/11/2015 - SINGAPORE
KẾT QỦA NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT NGƯNG THỞ KHI NGỦ TẠI VIỆT NAM - NGHIÊN CỨU EPSASIE. PGS.TSKH DƯƠNG QUÝ SỸ, ThS. ĐẶNG THỊ MAI KHUÊ
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KHOẢNG CÁCH ĐI BỘ 6 PHÚT VỚI CÁC THÔNG SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN COPD
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KHOẢNG CÁCH ĐI BỘ 6 PHÚT VỚI CÁC THÔNG SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH. PGS.TSKH. DƯƠNG QUÝ SỸ
NGHIÊN CỨU ĐO OXIT NITƠ (FENO) TRONG HEN: HIỆU QỦA VÀ CHI PHÍ
Nghiên cứu vai trò đo NO (FENO) trong điều trị hen: « Hiệu quả & Chi phí ». PGS.TSKH. Dương Quý Sỹ
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC BỆNH NHÂN XƠ PHỔI
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC BỆNH NHÂN XƠ PHỔI. PGS.TSKH. DƯƠNG QUÝ SỸ
  


Chủ tịch
J.P. HOMASSON
C.H.S.P.
24, Rue Albert Thuret
94669 CHEVILLY-LARUE Cedex


Phó Chủ tịch
T. NGUYEN VAN KY
10, Boulevard Des Muriers 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE

F. BARBOTIN-LARRIEU
Hôpital Privé d'Antony
1 Rue Velpeau
92160 ANTONY


Thư ký
M. RAFFARD
75, Rue de l’Eglise
75015 PARIS


Thư ký phụ
F. MARTIN
Centre Hospitalier
8, Avenue Henri Adnot
60321 COMPIEGNE


Thủ qũy
J.L. NOIRET
2, Square des Gaudonnes
92500 RUEIL MALMAISON


Chủ tịch Danh dự
DUONG QUANG TRUNG †
L. TOTY †
H. BAKDACH †

Thông tin & Tạp chí
S. DUONG-QUY
Hôpital Cochin
27, Rue du Faubourg St Jacques
75014 PARIS


TRỤ SỞ
24, Rue Albert Thuret
94669 CHEVILLY-LARUE Cedex

CỘNG HÒA PHÁP
Điện thoại: (33) 0660672963
Fax: ((33) 0149599298
E.mail: ass.franco-viet.pn@orange.fr 


Copyright 2004: Association Franco-Vietnamienne de Pneumologie

Webmaster: Dr. Duong Quy Sy

Design by HT MEDSOFT


HT MEDSOFT